Visie

Van der Perk Beveiligingstechniek BV en Van der Perk Service BV streven beide naar een continue optimalisering van haar dienstverlening en eigen organisatie. Aan dit streven liggen een weloverwogen missie en visie ten grondslag.

In onze visie staat het zorgen voor een veilige werk- en leefomgeving van de mens centraal. Wij bieden technisch hoogwaardige en volledige concepten aan bij bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Om die hoogwaardige kwaliteit te waarborgen zijn een innovatieve technische aanpak en de betrokkenheid van alle medewerkers van cruciaal belang. Op deze manier slaagt het bedrijf erin zich te onderscheiden als totaalaanbieder en heeft het daarmee een sterke marktpositie in de branche verworven.

Missie

Van der Perk Beveiligingstechniek BV is (merk)onafhankelijk, professioneel en zorgt met goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers voor de veiligheid van mensen, processen, gebouwen en organisaties. Van der Perk Service BV onderhoudt, beheert, inspecteert en certificeert alle voorkomende, al dan niet door ons aangebrachte, beveiligingsinstallaties. Daarnaast houdt ze zich bezig met meldkamer- en supportdiensten.

Van der Perk Beveiligingstechniek BV en Service BV zijn ondernemend en klantgericht. Behoud van een gezond rendement en een goede sfeer zijn wezenlijke elementen in onze bedrijfsvoering.