Beheer brandmeldinstallaties

Van der Perk Beveiliging kan voor u het maandelijks beheer van de brandmeldinstallatie verzorgen. Steeds vaker kiezen onze opdrachtgevers voor het uitbesteden van het complete beheer en onderhoud op hun installatie. De beheerder brandmeldinstallatie heeft de taak om periodiek controles uit te voeren en daarvan verslag te doen in het logboek.

Wat valt er onder maandelijks beheer?

Iedere maand moeten er verplicht de volgende controles worden uitgevoerd aan de brandmeldinstallatie(s):

 • Controle van de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel en de eventuele nevenpanelen;
 • Controle van de doormeldfunctie voor brandmeldingen;
 • Controle van de doormeldfunctie voor storingsmeldingen.

Wat valt er onder vier- en acht maandelijks beheer?

Bij de vier- en acht maandelijkse controle dienen de volgende controles te worden uitgevoerd aan de brandmeldinstallatie(s):

 • Controle of alle handbrandmelders goed bereikbaar zijn, direct zichtbaar zijn en niet beschadigd zijn;
 • Controle of de automatische brandmelders vrij zijn van obstakels die de verspreiding van fysische verschijnselen van brand zoals rook, warmte en straling naar de brandmelders kunnen verhinderen;
 • Controle of alle automatische brandmelders naar behoren kunnen functioneren en ook niet beschadigd zijn;
 • Controle of zich binnen de detectiezones veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan;
 • Controle of de huidige voorzieningen van de brandmeldinstallatie nog voldoen aan de alarmorganisatie;
 • Controle of de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s, functiematrixen en dergelijke overeenstemmen met de werkelijke situatie;
 • Controle van de doormeldfunctie voor brandmeldingen;
 • Controle doormeldfunctie voor storingsmeldingen;
 • Controle alarmfunctie van iedere brandmeldcentrale;
 • Controle uitschakelfuncties van iedere brandmeldcentrale;

Wij houden alle meldingen bij in een papieren of een online logboek. Kiest u voor de online variant? Hiermee is het  mogelijk is om de status van brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw efficiënt te monitoren. Met gebruiksvriendelijke routines kunnen specificaties van afzonderlijke  brandveiligheidvoorzieningen en actuele check-ups worden ingegeven in een digitaal systeem. Doordat het logboek niet meer als fysieke ordner vol papieren aanwezig is zijn de gegevens minder kwetsbaar, gemakkelijker actueel te houden en veel inzichtelijker.

Alle bestanden zijn online digitaal te raadplegen, te verzenden of in overzichtelijke rapportages en te printen vanaf welke locatie dan ook. Dit draagt in belangrijke mate bij tot meer zekerheden rond de brandveiligheidssituatie van een gebouw. Ook uw verzekeraar is verguld met deze nieuwe ontwikkeling. In elke situatie blijven de actuele gegevens beschik- en beoordeelbaar en kunnen deze niet verloren gaan.

Uiteraard worden al deze taken uitgevoerd door een Van der Perk opgeleide beheerder brandmeldinstallatie.

MEER WETEN OVER HET BEHEER VAN BRANDMELDINSTALLATIES?

Wilt u ook direct profiteren van de voordelen van alarmsystemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op; wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer +31 (0)318-508352 of via ons contactformulier.