Beheer brandmeldinstallaties

Van der Perk Beveiliging kan voor u het maandelijks beheer van de brandmeldinstallatie verzorgen. Steeds vaker kiezen onze opdrachtgevers voor het uitbesteden van het complete beheer en onderhoud op hun installatie. De beheerder brandmeldinstallatie heeft de taak om periodiek controles uit te voeren en daarvan verslag te doen in het logboek.

Onder juist beheer valt onder andere:

• Alarmmeldingen afhandelen
• Storingen verhelpen
• Uitgevoerde controles loggen
• De verplichte controle bestaat uit een maandelijkse en een 4- en 8 maandelijkse controle
• Controle op veranderingen binnen de detectiezone, bijvoorbeeld in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie
• Controle of de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s, etc. nog up-to-date zijn

Wij houden alle meldingen bij in een papieren of een online logboek. Kiest u voor de online variant? Hiermee is het  mogelijk is om de status van brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw efficiënt te monitoren. Met gebruiksvriendelijke routines kunnen specificaties van afzonderlijke  brandveiligheidvoorzieningen en actuele check-ups worden ingegeven in een digitaal systeem. Doordat het logboek niet meer als fysieke ordner vol papieren aanwezig is zijn de gegevens minder kwetsbaar, gemakkelijker actueel te houden en veel inzichtelijker.

Alle bestanden zijn online digitaal te raadplegen, te verzenden of in overzichtelijke rapportages en te printen vanaf welke locatie dan ook. Dit draagt in belangrijke mate bij tot meer zekerheden rond de brandveiligheidssituatie van een gebouw. Ook uw verzekeraar is verguld met deze nieuwe ontwikkeling. In elke situatie blijven de actuele gegevens beschik- en beoordeelbaar en kunnen deze niet verloren gaan.

Contact & Offerte

MEER WETEN OVER HET BEHEER VAN BRANDMELDINSTALLATIES?

Wilt u ook direct profiteren van de voordelen van alarmsystemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op; wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer +31 (0)318-508352 of via ons contactformulier.