Disclaimer

DISCLAIMER: Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Verspreiding van dit e-mailbericht of van de informatie die dit e-mailbericht bevat door een ander dan de geadresseerde is verboden.
Indien u dit e-mailbericht per abuis heeft ontvangen, verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen. Van der Perk Beveiligingstechniek is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele gevolgen en/of schade die verzending en ontvangst alsmede de inhoud van dit e-mailbericht betreffen.

DISCLAIMER: This e-mail, any attachments and the information contained therein (‘this message’) are confidential and intended solely for the use of the addressee(s).
If you have received this message in error please send it back to the sender and delete it. Unauthorized publication, use, dissemination or disclosure of this message, either in whole or in part is strctly prohibited. Van der Perk Beveiligingstechniek is not responsible or liable for any consequences or damage that sending or receiving as well as the content of this e-mailmessage concern.